Identyfikacja osób, otoczenia oraz majątku

W zakres naszych usług wchodzi też identyfikacja zarówno pojedynczych osób, jak również ugrupowań i środowisk, w jakich obraca się figurant. Ponadto, zajmujemy się sprawdzaniem jak zachowują się zatrudnione osoby i czy ich lojalność lub prawdomówność idzie w parze z dokonywanymi przez nich czynami. 

Zakres wspomnianych działań to między innymi:

  • Analiza środowiska w jakich przebywają dzieci, członkowie rodziny lub inne osoby,
  • Sprawdzanie kandydatów na pracowników,
  • Badanie wiarygodności kontrahenta,
  • Ustalanie majątku danej osoby,
  • Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim,
  • Pozyskiwanie materiału genetycznego, np. do ustalenia ojcostwa,
  • Ustalanie tożsamości danej osoby,
W skład naszych działań wchodzi o wiele więcej czynności, nie wszystko jest wymienione powyżej, a ceny za zlecenie zależą od jego stopnia skomplikowania.
W celu rozeznania się w interesującym Państwa temacie, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

BIuro detektywistyczne

Biuro detektywistyczne działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych nr RD-91/2021 oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie związane z działalnością detektywistyczną.

Kontakt

  • Biuro detektywistyczne jest czynne całodobowo
  • Telefon: 577 – 421 – 633
  • E-mail: detektyw.mikosz@gmail.com

Media społecznościowe