Usługi detektywistyczne

Każde zlecenie, które wykonujemy, jest zakończone sprawozdaniem z jego przebiegu, którego później można użyć między innymi przy postępowaniu rozwodowym lub rozprawy sądowej o innym charakterze.

Wybierz rodzaj usługi, którą jesteś zainteresowany:

BIuro detektywistyczne

Biuro detektywistyczne działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych nr RD-91/2021 oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie związane z działalnością detektywistyczną.

Kontakt

  • Biuro detektywistyczne jest czynne całodobowo
  • Telefon: 577 – 421 – 633
  • E-mail: detektyw.mikosz@gmail.com

Media społecznościowe