Poszukiwanie zaginionych osób i mienia

Prowadzone przez nas działania detektywistyczne obejmują również poszukiwanie osób lub zagubionego mienia. Skuteczność tychże działań zależy bardzo mocno od indywidualnego charakteru sprawy, który wymaga wcześniejszej konsultacji, rozpoznania i przygotowań do planowanych działań

Oferowane przez nas usługi poszukiwawcze to między innymi:

  • Ustalanie aktualnego miejsca pobytu osób,
  • Poszukiwanie skradzionego lub zagubionego mienia,
  • Ustalanie miejsca pobytu ruchomości,
  • Pomoc w działaniach windykacyjnych,
  • Monitorowanie miejsc pobytu osób i mienia,
  • Ustalanie ukrytego majątku danej osoby.
Powyższe działania to tylko niektóre z tych, które figurują w naszej ofercie, a ich ostateczna cena jest kształtowana przez szczegóły danego zlecenia.
W celu rozeznania się w interesującym Państwa temacie, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

BIuro detektywistyczne

Biuro detektywistyczne działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych nr RD-91/2021 oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie związane z działalnością detektywistyczną.

Kontakt

  • Biuro detektywistyczne jest czynne całodobowo
  • Telefon: 577 – 421 – 633
  • E-mail: detektyw.mikosz@gmail.com

Media społecznościowe